Калкулатор за конвертиране на Твърд Квас към Течен Квас

Както знаете, закваската се състои само от вода и брашно (плюс микроорганизмите, които я обитават). Течният обикновено е със 100% хидратация (т.е. толкова вода, колкото и брашно), докато твърдият обикновено се използва с 50% хидратация (т.е. половината вода в сравнение с брашното). Това означава, че рецепта, в която се използва течна закваска, може да се превърне в рецепта, в която се използва твърда закваска, или обратното, просто като се преразпредели количеството брашно към или от закваската. За да направите това, са достатъчни няколко изчисления като използвате следната формула или нашия калкулатор.

Конвертиране на твърда закваска в течна закваска

За да превърнете твърдата закваска в течна, трябва да разделите количеството твърда закваска на 3, да умножите резултата по 2 и ще получите количеството за течна закваска. Разликата между количеството твърда и течна закваска е теглото на брашното, което трябва да се добави към общото количество брашно, необходимо по рецептата. 

Оригинална рецепта:

150 г твърд квас
500 г брашно
300 г вода

———————-

150/3 = 50 * 2 = 100 г (количество течна закваска, което се използва вместо твърд закваска)
150 – 100 = 50 г (количеството брашно, което трябва да се добави към количеството на рецептата)
500 + 50 = 550 г (количеството брашно, което трябва да се използва в рецептата.
Количеството вода (и сол и други съставки) ще остане същото.

Калкулатор

Shopping Cart
Scroll to Top